Inženýrská činnost

Bc. Marek Šplíchal

tel.: + 420 775 126 279

e-mail: splichal@eurofist.cz

Územně plánovací činnost

- zpracování a změny územních plánů

- pořizování územně plánovací dokumentace

Inženýrská činnost

- zajištění stavebních povolení a územních rozhodnutí

Stavebně právní servis

- odborné poradenství

- příprava realizačních smluv

- zajištění zápisu do katastru nemovitostí