Stavebně právní servis

Bc. Marek Šplíchal


tel.: + 420 775 126 279

e-mail: splichal@eurofist.cz

územně plánovací činnost 

- zpracování územních plánů
a jejich změn
- pořizování územně plánovací
dokumentace

inženýrská činnost

- zajištění stavebních povolení
a územních rozhodnutí

kompletní právní servis

- odborné poradenství v oblasti
stavebního práva a ba úseku
převodu nemovitostí včetně
zápisů do katastru
- příprava realizačních smluv
pro dodavatele a koncové
zákazníky